Маркетинговий аналіз – не примха бізнесу, а вимога!

«Гроші повинні працювати». Кожен підприємець вимагає від маркетологів того, щоб ця фраза була дієвою! Можливостей – безліч, а щоб обрати найкращу, потрібно провести маркетинговий аналіз.

Він складається з аналізу ринку, споживачів, конкурентів, вивчення товарів, цінової політики, системи формування попиту, стимулювання збуту, реклами. Комплекс цих робіт дасть змогу ефективно працювати підприємству, займати провідне місце на ринку.

Він відіграє важливу роль для підприємства:

 • у розробці маркетингової стратегії підприємства;
 • при складанні планів маркетингової і виробничої діяльності;
 • при ухваленні рішення щодо товарів, товарних груп, цін, окремих клієнтів;
 • в оцінюванні керівником поточного стану справ підприємства.

Важливим складником маркетингового аналізу є аналіз ринку. Він представляє збір, систематизацію та обробку даних про всі складові ринкового середовища, в якому має функціонувати підприємство. Він потрібен передусім для пошуку ринкової ніші, де ваші вкладення принесуть найбільшого поєднання 4Р (product, price, promotion, place):

 • пропонованого продукту або послуги;
 • ціни;
 • реклами та інших методів стимулювання збуту;
 • місця розташування торгової точки, організації логістики, підбору персоналу.

Дослідження ринку передбачає кілька етапів аналізу:

 1. визначення завдань проведення маркетингового аналізу ринку;
 2. складання плану аналізу ринку (визначення послідовності проведення робіт і термінів виконання кожного пункту).
 3. проведення маркетингового аналізу ринку. Це безпосередній збір та обробка потрібної інформації. Застосування методів вивчення ринку залежить від бюджету, можливостей і професіоналізму аналітика.
 4. Загалом маркетингових методів дослідження ринку 6:
  • дані з служб статистики – вони вже опрацьовані фахівцями, їх достатньо перенести на свій дашборд;
  • опитування – здійснюються за анкетою. При проведенні опитування важлива величина вибірки і її репрезентативність. Чим більше людей буде опитано, тим точніше кінцевий результат.
  • фокус-групи – з цільовою групою споживачів проводиться дискусія на цікаву для дослідника тему по заздалегідь заданому колу питань. Цей метод допоможе виявити причини і приховані мотиви поведінки споживачів;
  • глибинні інтерв'ю – бесіда з одним носієм інформації по ринку, при якому глибоко і детально вивчається конкретний пункт маркетингового дослідження;
  • спостереження – ведеться відеозйомка чи аудіозапис розмов;
  • польові дослідження і експерименти – дослідник стає безпосереднім учасником ринку
 5. Обробка даних. Для цього застосовуються різні форми подання інформації: текстова, таблична, матрична, графічна, динамічні ряди тощо.

Особливу увагу під час аналізу звертають на можливу поведінку конкурентів:

 • встановлюють цілі конкурентів, їх поведінку, оцінку власного становища самими конкурентами, їх сильні та слабкі сторони;
 • досліджують маркетингові дії конкурентів, визначають, сегменти ринку, які вони охоплюють та вираховують відсоток сили конкурентів (шукають можливості, де їх можна потіснити).

Важливу роль у правильному підході до формування бізнесу виконує дослідження ринку збуту та політика збуту. Зокрема:

 • формування ціноутворення;
 • створення заходів щодо сприяння збуту;
 • використання рекламних засобів;
 • використання систем розподілу (продаж, канали розподілу тощо.).

На даний момент важливою проблемою бізнесів є те, що на маркетинговому аналізі заощаджують. Таке ставлення призводить до невтішних наслідків. Так, недостатнє вивчення потреби клієнтів може призвести до:

 • виготовлення великої кількості продукції, яка не буде користуватись попитом;
 • відсутності розуміння, який вид продукції потрібно посилити у виробництві, а який знизити;
 • нерозуміння, чи треба виводити на ринок якийсь новий вид товару;
 • втрати розуміння рейтингу підприємства, що допоможе займати лідируючі позиції на ринку;
 • відвантаження продукції ненадійним організаціям.

Тому для того, щоб такі проблеми не виникали на підприємстві, потрібно звертатися до компаній, що займаються маркетинговим аналізом , який би займався маркетинговим аналізом або назначати особу, яка б досліджувала це .

Компанія Інтегровані Бізнес Рішення проводить дослідження із залученням досвідчених аналітиків. Це означає, що ви можете бути впевнені, що гроші на маркетинговий аналіз ринку витрачені не даремно, і на ньому сміливо можна базувати стратегію подальшого розвитку бізнесу!

Контакты

 • Адрес:ул. Саперно-Слободская, 10, офис 87, Киев, Украина
 • Email:info@ibs.in.ua
 • Телефон:+38(067)447-31-43
 • Телефон:+38(044)227-61-04
to top icon